Ride with Us

Deliver Now

JGO Support

About Us

JGO RIDER AKO

Ang pagiging isang JGO Rider ay hindi basta't basta lamang. Dapat ay may mga sinusunod kang mga katangian.

MAGALANG

Importante na lagi tayong gumagalang sa ating mga binibigyan serbisyo. Ito ay nasa ating kultura na ginagalang natin ang ating kapwa.

MAINGAT

Laging nagiingat si JGO Rider at sumusonod sa batas ng kalsada. Pati na rin sa paghandle ng mga delivery niya. Lagi niyang binibigyan pansin and mga kanyang dinadala sa iba't ibang kapwa araw araw.

MAPAGKAPWA

Hindi sapat na puro lang trabaho at walang tulong sa ating kapwa. Gusto natin tayo ay umunlad at dapat tayo ay nagtutulungan sa isa't isa.

MAASAHAN

Ito si JGO Rider, siya ay maaasahan sa kanyang serbisyo. Magalang, Maingat at Mapagkapwa. On – time siya at magaling mag alaga ng mga gamit na kanyang idinideliver. Kaya si JGO Rider ay Maaasahan!

Sa JGO, gusto namin kayong bigyan ng oportunidad at matulungan para kayo ay may kita at trabaho araw araw. Gusto namin na kami ang magbibigay ng success sa inyong buhay. Nandito kami para sa inyo, kaibigan.

KUMITA

KAIBIGAN

OPPORTUNIDAD

TUMULONG


8415 Dr Arcadio Santos Ave, Sucat, Parañaque, 1700 Metro Manila © 2020 JGO Philippines. All rights reserved.